phòng KHTH

Tin nóng

Các hoạt động trong và ngoài nước

Hoạt động của bệnh viện

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Thông báo lịch khám chữa bệnh

Chính sách hỗ trợ đối với bệnh nhân

Đề xuất cấp mã số để hạn chế lao động bỏ trốn

Trước thực trạng khoảng 30% lao động Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sau khi hết ...